خدمات مشتریان

چگونگی تشخیص آثار اورجینال

با توجه به نفیس بودن و قیمت بالای محصول، موارد امنیتی زیر جهت حفظ حقوق خریدار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در نظر گرفته شده است:
  1. لوگو اشکیون و همچنین شماره سریال فرش بطور ماهرانه ای در تار و پود فرش بافته شده است.
  2. گواهینامه اصالت محصول بروی کاغذ مخصوص با فاکتور های امنیتی متعدد چاپ شده است. مشخصات فرش از جمله نام فرش، ابعاد و تصویر فرش در گواهینامه ذکر گردیده است. همچنین شماره سریال بافته شده در فرش با شماره سریال مندرج در گواهینامه تطابق دارد.
  3. در هنگام ثبت فرش در وب سایت گروه، چنانچه شماره سریال ثبت شده با نام محل خرید فرش منطبق نباشد، شما پیغام خطا دریافت خواهید نمود. با کمک این مشخصه احتمال ثبت فرش توسط شخصی بجز خریدار اصلی به حداقل میرسد.