درباره ما

مسئولیت اجتماعی

گروه اشکیون اعتقاد راسخ بر ارتقاع  تمامی دست اندرکاران تولید فرش دارد. لذا علاوه بر پرداخت بالاترین دستمزد به بافندگان در میان سایر همکاران، در مناطق و روستاهای صعب البور اقدام به تاسیس مراکز رفاهی و ورزشی از جمله چندین زمین فوتبال و نیز کمک به ساخت مدرسه و مسجد نموده است.
هم اکنون تعداد بافندگان فرش اشکیون در مناطق روستایی و شهری کشور به بیش از 1000 نفر و تعداد خانواده هایی که بطور مستقیم با گروه اشکیون در ارتباط هستند به بیش از 400 خانواده بالغ میگردد که در 11 استان کشور و در بیش از 60 شهر و روستا پراکنده هستند.
گروه ضمن حمایت همه جانبه از هنرمندان و استعدادهای جوان و کم نام و نشان در تمامی زمینه های هنری از جمله طراحی، نقاشی، عکاسی و هنرهای دستی، زمینه معرفی آثار این هنرمندان را در سراسر جهان فراهم مینماید. این امر توسط گالری هنری اشکیون سازماندهی میگردد.