درباره ما

توضیحات بیشتر

ما خالق فرشهای نفیس دست باف تمام ابریشم و پشم و ابریشم در طرحهای نوآوری شده اصیل ایرانی و طرحهای مدرن هستیم.
تولیدی فرش جعفرنژاد اشکیون در ابتدا تنها نشان تجاری جعفرنژاد را بروی فرشهای خود میبافت. پس از تشکیل گروه تولیدی اشکیون، کلمه جعفرنژاد با حفظ ساختار قبلی بصورت فارسی و کلمه اشکیون بصورت فارسی و انگلیسی در تار و پود فرش بافته میشود. تولیدات ما در خارج از کشور در اکثر موارد تنها با نشان تجاری اشکیون شناخته میشوند.